KiDO Programs

Image

KiDO Bilingual Daycare

Daycare ดีๆ ที่ไม่เพียงช่วยดูแลหนูน้อยของคุณ แต่ยังเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านด้วยหลักสูตรจากอเมริกา ให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข

KiDO Circle Time : Every Day

KiDO Circle Time : ทักษะทางสังคม, การเข้าใจ และการใช้ภาษา, สมาธิ ความมั่นคงทางจิตใจ

กิจกรรมแรกของทุกวัน ที่ให้เด็กๆ ได้ทักทายกัน ได้รู้จักชื่อเพื่อนๆทุกคน เรียนรู้เรื่องรอบตัว รวมถึงตัวอักษร และคำศัพท์มากมาย ผ่าน Alphabet Fun ทั้งไทย และอังกฤษ ด้วยการ์ดภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยเฉพาะ

Weekly Alphabet Theme  ทำให้หนูน้อยของเราได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว เข้าถึงศัพท์ใหม่ๆทั้งไทย และ อังกฤษ ในทุกๆสัปดาห์ ทั้งจากการตั้งคำถาม-หาคำตอบ ร่วมกันร้องเพลง ฟังบทกลอน และนิทานน่ารักๆ

กิจกรรมล้อมวงของ KiDO ช่วยให้เด็กๆ กล้าแสดงออก สนุกกับการเปล่งเสียงในการเอ่ยคำพ้องเสียง ที่ซ่อนอยู่ในกลอน ในเพลง เรายังให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึก Yoga กับ กิจกรรม Brain Gym สำหรับเด็กเล็กๆ

นอกจากทำให้สมองสองข้างทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังฝึกสมาธิให้ใจดวงเล็กๆ นิ่งสงบ เมื่อจบกิจกรรมนี้ก็เหมือนเด็กๆ ได้อุ่นเครื่องให้พร้อมเต็มที่สำหรับการ เรียนรู้ในกิจกรรมอื่นๆ ตลอดวัน

KiDO Gym & Play : Twice a Week

KiDO Gym & Play : ทักษะทางสังคม, กล้ามเนื้อมัดใหญ่, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ความสนุกในห้องยิมขนาดใหญ่สำหรับหนูน้อย ที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวหลากหลายด้าน เจ้าตัวเล็กจะได้ฝึกการสร้างสมดุลของร่างกาย ผ่านการเดิน วิ่ง  กระโดด มุด ลอด ไต่ คลาน การก้าวขึ้น-ลง ลื่นไถล การโยกตัว ทรงตัว และอีกหลากหลายทักษะบนเครื่องเล่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับช่วงวัย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่น ของ KiDO กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆ

กิจกรรมย่อยในชั้นเรียนยังช่วยฝึกการประสานสัมพันธ์ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ ข้อมือ นิ้ว และส่งเสริมจินตนาการนอกจากนั้นเด็กๆ ยังได้ฝึกทักษะทางสังคม เรียนรู้การเล่นเป็นกลุ่ม การรอคอย การแบ่งปันอีกด้วย

KiDO Music & More : Twice a Week

KiDO Music & More : พื้นฐานดนตรีเด็กเล็ก, ทักษะภาษาอังกฤษ, ประสานสัมพันธ์ประสาทสั่งงาน

ความสนุก ร่าเริง ท่ามกลางเสียงดนตรี ที่ให้เด็กๆ เรียนรู้คำศัพท์ และคำสั่งภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงน่ารักๆ กระโดดโลดเต้นตามทำนองอย่างมีจังหวะ สนุกกับสื่อการสอนและเครื่องดนตรีที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ เด็กเล็ก  ได้เล่นบทบาทสมมุติ ใช้จินตนาการจากการเล่นหุ่นมือ เล่นฟองสบู่ รู้จักคำศัพท์มากมาย ทั้งรูปร่าง สี ตัวอักษร ตัวเลข อวัยวะสิ่งของรอบตัวที่แทรกอยู่ในเนื้อเพลง ได้ฝึกสมาธิจากการฟัง และเล่นสนุกตามเนื้อหาภาษาอังกฤษที่กำหนดในเนื้อเพลง

ในชั้นเรียนเด็กๆ ยังได้เล่นเกมทางดนตรีร่วมกัน เพื่อฝึกฝนทักษะทางดนตรี เช่น ทักษะการฟัง การร้อง จังหวะเร็ว ช้า เสียงสูง ต่ำ ดัง เบา ผ่านกิจกรรมสนุกๆ  และเครื่องเคาะจังหวะที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กเล็กๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีและจำเป็นสำหรับการเรียน ดนตรีต่อไปในอนาคต

KiDO Alphabet Arts : Once a Week

KiDO Alphabet Arts : เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์, กล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมศิลปะแสนสนุกจาก KiDO Alphabet of the Week

ที่ให้เด็กๆ เชื่อมโยงเรื่องราวรอบตัวจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่อง ราวต่างๆ  ของคำศัพท์นั้นๆ ผ่านการถามตอบ บทกลอน นิทานน่ารักๆ ไปสู่การลงมือทำงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ จนออกมาเป็นชิ้นงานที่เด็กๆ ภาคภูมิใจ โดยมีคุณครูคอยช่วยสนับสนุน จะทำให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว และ จดจำ คำศัพท์ได้ง่าย ขึ้น และสนุกขึ้น

ชิ้นงานมีทั้งจากการปะติดกระดาษ งาน 3 มิติ สีน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะสร้างความประหลาดใจให้เด็กๆ เขาจะสนุกกับการสร้างผลงานด้วยตนเอง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการให้กำลังใจ อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ปลอดภัย ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ได้ตื่นเต้นกับชิ้นงานที่ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง และเมื่อเสร็จสมบูรณ์ เขาจะภูมิใจ และรู้สึกดีกับตัวเอง สะสมความมั่นใจ ในตัวเองมากขึ้นทุกวัน รู้สึกว่า "นี่ฝีมือเราเองเชียวนะ”  ความรู้สึกที่ว่า “ฉันทำได้” นี่ล่ะ คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคต

KiDO Handwork : 4 Time a Week

KiDO Hand Works : กล้ามเนื้อมัดเล็ก, ประสาทสัมผัสทั้ง 5, การแก้ปัญหา และตัดสินใจ

อีก 1 โปรแกรมหลักของ KiDO ที่เราจัดให้มีเป็นประจำในตารางกิจกรรม เรื่องสนุกๆ ในคลาส KiDO Handworks จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ ข้อมือ และนิ้ว ซึ่งเป็นพัฒนาการ และทักษะที่สำคัญสำหรับ วัยที่เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นอนุบาล กล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงจะช่วยให้การจับดินสอง่ายขึ้นเมื่อ ถึงวันเข้าโรงเรียน เมื่อกล้ามเนื้อมือของเขาพร้อม เขาจะไม่ปวดมือจากการเขียน

ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ปากกาเขียนนานๆ บางทีเรายังปวดมือเวลาเขียนหนังสือนานๆ มือเล็กๆ ก็เจ็บเช่นกัน

เราจึงเตรียมกิจกรรมให้เด็กๆ ทั้งจากการเล่นสีหลากหลายวิธี จากการเล่นเกมตามช่วงวัย รวมถึงการลงมือ นวดแป้ง ผสมวัตถุดิบทำอาหาร ขนม หรือทำเมนูน่ารักๆ ที่ทั้งหมดเน้นการใช้มือเป็นหลัก เพื่อให้เด็กๆ ได้ บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เต็มที่

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกทักษะในด้านการประสานสัมพันธ์ ฝึกสมาธิ และช่วงความสนใจของเด็กๆ ให้ยาวนานขึ้น ได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างอิสระ

Life Skills Practice : Every Day

Life Skills Practice : ทักษะรอบด้าน, พัฒนาการตามช่วงวัย, เตรียมความพร้อม

ทุกๆ วันที่ KiDO เราค่อยๆ ฝึกทักษะรอบด้านให้หนูน้อยของเรา ทั้งการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆ การทานอาหาร เก็บจานชาม ดื่มน้ำ การล้างมือ

แปรงฟัน แต่งตัว เข้านอน รวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็น Routine ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นให้เอื้อต่อการฝึกได้ตามช่วงวัย โดยไม่กดดัน ไม่เปรียบเทียบ ให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องหน้าที่รับผิดชอบด้วยความรู้สึกว่า เป็น เรื่องสนุก รู้สึกดีต่อตนเอง ภูมิใจในตนเอง ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ที่สำคัญการได้ทำสิ่งเหล่านั้นไปพร้อม กับเพื่อนๆ ยังส่งผลดีต่อทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกันด้วย

การฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน ยังช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ประโยคใหม่ ได้พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การสร้างบทสนทนา การทำความเข้าใจ การตั้งคำถาม การคิดคำตอบ รวมถึงการสื่อสารระหว่างตนเอง กับผู้อื่น

Image

KiDO Garden Daycare

นอกเหนือจากโปรแกรมดีๆ ทั้งหมดใน KiDO Bilingual Daycare หนูน้อยของ KiDO Garden Daycare ยังได้เพิ่มเติมอีก 1 โปรแกรมการผจญภัย ที่ให้เด็กๆ สนุกในสวนน่ารัก เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในห้องเรียนธรรมชาติ จากต้นไม้ที่ปลูกเองและผูกมิตรกับเพื่อนใหม่อย่างคุณเป็ด และคุณไก่อีกด้วย

KiDO Nature & Nuture : Twice a Week

KiDO Nature & Nurture : เรียนรู้จากธรรมชาติ, หน้าที่ความรับผิดชอบ, การรอคอย และสร้างเป้าหมาย

โปรแกรมการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติของ KiDO Garden Daycare

Daycare ในสวนน่ารักๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกกับเรื่องรอบตัว และประสบการณ์จริง จากในห้องเรียนธรรมชาติ ในกิจกรรม Garden-Based Learning, Farm-Fun Activities

สัมผัสความมหัศจรรย์ที่แอบซ่อนอยู่รอบตัว บนแปลงดิน ในสวนผัก ที่บ้านคุณเป็ดคุณไก่ ได้ปลูก ได้เพาะ หว่าน เก็บเกี่ยวดอกผลจากแปลงดินที่ลงแรงปลูกด้วยตัวเอง
 
ดอกผลที่ปลูก ไข่ไก่ ไข่เป็ดที่เก็บ เด็กๆ จะใช้ทำเป็นอาหาร เป็นขนมอร่อยๆในช่วง Fresh Eggs Baking & Farm Food Cooking และใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ต่อยอดการเรียนรู้ในคลาส KiDO Nature & Nurture, Alphabet Arts และคลาส Handworks อีกด้วย

Image

KiDO International Play School

เตรียมพบอีกหนึ่ง Daycare คุณภาพเยี่ยมของเรา KiDO International Play School สาขาแรก เร็วๆ นี้

KiDO International Playschool

Upcoming luxury & state-of-the-art KiDO daycare.

ติดต่อเรา

Play And Learn Co., Ltd.

Head Office, 1003/6 ซอยประชาชื่น30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02 922 3132
อีเมล: support@kidothailand.com

เมนู

QR Website

 

 

KiDO ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เนอสเซอรี่ของเรารับดูแลเจ้าตัวเล็กตั้งแต่วัย 3 เดือน ถึงเตรียมอนุบาล พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการรอบด้าน ด้วยหลักสูตรจากอเมริกา มีสาขาทั่วประเทศ

เตรียมพบInternational Daycare คุณภาพเยี่ยมของเรา KiDO International Playschool สาขาแรก เร็ว ๆ นี้

© 2024 KiDO Thailand. Designed by Megaweb.co.th