ร่วมงานกับเรา

KiDO มองหาผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลหนูน้อย KiDO ในสาขาต่างๆ ของเรา หากคุณเป็นคนที่รักในการใช้ชีวิตท่ามกลางเด็กๆ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ ในการดูแลเด็กในแบบของ KiDO และต้องการเป็น มืออาชีพในสายงานดูแลเด็กเล็ก คุณสามารถส่งประวัติ และประสบการณ์ในการทำงานมาให้เราได้ที่

email : support@kidothailand.com

โดยระบุสาขาที่สนใจเข้าทำงานหรือเข้าไปที่หน้าสาขาของเรา เลือกสาขาที่เดินทางได้สะดวก และติดต่อสอบถามไปยังสาขานั้นๆ โดยตรง
Image
Image
Image

คุณครูผู้นำกิจกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO
 • ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
รูปแบบงาน:
 • งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หรือ 6 วัน จันทร์ถึงเสาร์
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (กรุงเทพและปริมณทล)
คุณสมบัติ:
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก หรือหากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆได้
 • มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง
 • รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

คุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ดูแลกิจวัตรประจำวัน และความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
รูปแบบงาน:
 • งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หรือ 6 วัน จันทร์ถึงเสาร์
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (กรุงเทพและปริมณทล)
คุณสมบัติ:
 • หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
 • มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส

คุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยงประจำห้องเด็กอ่อน

หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ดูแลกิจวัตรประจำวัน และความเป็นอยู่ของเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
รูปแบบงาน:
 • งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หรือ 6 วัน จันทร์ถึงเสาร์
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (กรุงเทพและปริมณทล)
คุณสมบัติ:
 • หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือหากมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กอ่อน หรือผ่านการเรียนการ อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล การบริบาล หรือผ่านการอบรมพยาบาล และดูแลเด็กอ่อนจากหน่วยงานที่เชื่อถือ
 • ใจเย็น รักเด็ก มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กอ่อน
 • รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มรับสมัคร

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input