KiDO Daycare

งานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่าทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะแฝงอยู่ แต่คนทั่วไปใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพียง 1-5% และพลาดโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ ที่ KiDO เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่พวกเขามีอย่างเต็มที่ตั้งแต่ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้างรากฐานการเรียนรู้ของพวกเขา

ที่ KiDO เราดูแล และเสริมพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเด็กสูงสุดถึง 1:3 (ในเด็กวัย 3 เดือนถึง 1 ปี) KiDO ไม่เร่งรัดให้เด็กๆ เรียน แต่ให้เขาเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กๆ ได้เล่นโยคะ ได้บริหารสมองผ่าน Brain Gym ฝึกสมาธิ สนุกกับเรื่องรอบตัว และศัพท์ใหม่ๆ ผ่านเพลง กลอน และนิทาน ฝึกทักษะรอบด้านกับกิจกรรม Gym, Music, Arts, Hand Work และอีกหลากหลายโปรแกรมดีๆ  สามารถสอบถามรายละเอียด และวางแผนการเข้าโปรแกรมได้จากสาขาที่สะดวก หรือที่สำนักงานใหญ่ 02 922 3132
Image
Image
Image