Sunday, February 28, 2021

ที่ KiDO การเล่นและการเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ เพราะเด็กๆ มีความสุขกับการได้ “ เล่น” การเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ และแทรกการเรียนรู้ไว้ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ สนุก และได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ไปพร้อมๆ
ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการที่เด็กๆ ได้ค้นคว้า แก้ปัญหา ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมของ KiDO เด็กๆ จะได้ผจญภัยกับเรื่องสนุกๆ ตลอดเวลา

โปรแกรมของ KiDO เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 27 ปี มีเด็กๆ นับแสนคนแล้วที่ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งทุกโปรแกรมออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ อย่างเหมาะสมต่อช่วงวัยของเขา มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และจะเปลี่ยนเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์
 
ปรัชญาและความมุ่งมั่นของ KiDO
KiDO และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กทั่วโลกเชื่อว่า  การพัฒนาสมอง  และรากฐานการเรียนรู้ ของคนเรานั้น  80% เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ ฉะนั้นการส่งเสริม และกระตุ้นการเรียนรู้ ของเด็กวัยนี้ผ่านกิจกรรมการเล่นและกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆที่ได้รับการพัฒนามา โดยเฉพาะ  ในบรรยากาศที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะต่างๆ  ซึ่งเป็นพื้นฐาน สำคัญที่ส่งเสริมให้เด็ก สนุกกับการเรียนรู้  เด็กๆนจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่  พร้อมเติบโตเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี   เป็นคนที่ตระหนักในคุณค่าของตนเองมีความเชื่อมั่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
KiDO Goals
เล่นและเรียนรู้ที่ KiDO

ในความเป็นจริงเด็กๆ พร้อมสำหรับ ”การเรียน” เมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป แต่เขาพร้อมที่จะ”เรียนรู้” ตั้งแต่แรกเกิด 
และสิ่งเดียวที่จะทำให้เด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปีสนใจได้ก็คือ “การเล่น” ซึ่งการเล่นก็เปรียบเสมือน “การทำงาน” ของเด็กวัยนี้นั่นเอง โปรแกรมของคิโด้ทั้งหมดจึงใช้การเล่นเป็นสื่อที่จะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเขา
ที่คิโด้  เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  ผ่านการเล่น  และผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆที่พวกเค้าชอบหรือเลือก เอง  คุณครู และคุณพ่อคุณแม่ จะช่วยกันดูว่าเด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบใดมากที่สุด  และทำหน้าที่คอย สนับสนุน  และส่งเสริมให้เด็กๆทำอย่างที่ตั้งใจให้สำเร็จ
เพราะเด็กๆ แต่ละช่วงวัยต้องการวิธีการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการที่แตกต่างกัน คิโด้จึงมีโปรแกรมที่หลาก หลายเพื่อรองรับความต้องการในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆ แต่ละโปรแกรมมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แบ่งลำดับขั้นตอน อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้รับในสิ่งที่เป็นเลิศสำหรับเขาตลอดเวลาที่อยู่กับเรา และนั่นหมายความว่าสมาชิก ตัวน้อยๆของคิโด้ทุกคนจะเรียนรู้ที่ คิโด้ ได้อย่างต่อเนื่อง จนถึง อายุ 6 ปีอย่างแท้จริง
คิโด้มีความเป็นครอบครัวสูงมาก เด็กๆ ทุกคนได้รับการดูแลเช่นเดียวกับลูกของเรา ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดมีความ ผูกพันกับเราไม่ต่างจากคนในครอบครัว  เราเฝ้าดูลูกๆ เติบโต และมีพัฒนาการที่ดีด้วยกัน เราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงวัยของลูกด้วยกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำต่างๆตลอดเวลา เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือให้เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของ คิโด้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด   เรามีความเชื่อที่ว่า สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะดีพอ

KiDO Team
KiDO ใส่ใจในการคัดหาบุคลากรคุณภาพ  และเน้นฝึกอบรมครูให้ทุกคนมีคุณภาพมาตรฐาน  เน้นการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยนี้ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งหมดนั้นสามารถจัดในรูปของ กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการได้ทำ  ได้เล่น โดยคุณครูเพียงคอยเป็นแม่พิมพ์ที่ดี  มีหน้าที่คอยสนับสนุนให้เด็กๆ  ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำ  เพราะ KiDO เชื่อว่าเมื่อเด็กๆเริ่มรู้จักกับความสำเร็จ  ความดีใจ  ความภาคภูมิใจจะทำให้เค้ากลายเป็นคนอยากรู้  อยากลองทำสิ่งใหม่ๆ  และขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง  เด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่ใฝ่รู้  มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

KiDO Facility
KiDO  เน้นการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้  สะอาด  ปลอดภัย อุปกรณ์คุณภาพ มาตรฐาน Olympic ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นการพัฒนาการของเด็ก ในทุกช่วงตอน  เพื่อเป็นการ เสริมศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเด็กๆในวัยนี้
 

Category: Uncategorised

Adword code

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information