Saturday, April 17, 2021

ลูกเก่งกว่าที่คุณคิด เลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้เขาดึงศักยภาพที่มี ออกมาใช้ได้เต็มที่อย่างที่ควรเป็น
KiDO Daycare :  The best Care and Education for your little ones

KiDO Daycare คือเนอสเซอรี่ที่รับดูแล และพัฒนาทักษะเด็กก่อนเรียน (1-4 ปี) ซึ่งเปิดให้บริการครบวงจร ในวันจันทร์ - ศุกร์ เต็มวัน ครึ่งวัน รายวัน รายชั่วโมง ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว


ที่ KiDO Daycare เราจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดอาหารที่สะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีอัตราส่วนเด็กต่อผู้ดูแลที่สูง เด็กจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ และ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
KiDO เพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ภาษา และสติปัญญา
ที่ KiDO Daycare เราประเมินพัฒนาการ และพูดคุยกับคุณเรื่องพัฒนาการของลูกรักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เด็กๆ จะได้รับการดูแลที่ดี ที่เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทางบ้านเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เขาดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ ได้เต็มที่อย่างที่ควรเป็น

KiDO Daycare Classes:
    KiDO Juniors (1-2 ปี)
    KiDO Seniors (2-4 ปี)
    KiDO On-Demand Care (1-4 ปี)

KiDO Staff to Children Ratio: อัตราส่วนผู้ดูแลต่อเด็ก

 • KiDO Freshmen 3 เดือน - 1 ปี = 1:3
 • KiDO Juniors 1-2 ปี  = 1:4
 • KiDO Seniors 2-4 ปี = 1:5


KiDO Day & Care  Services:
    KiDO Daycare: 8:00 น. – 18:00 น.

KiDO Daycare Curriculum

 • KiDO Gym & Play เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกาย
 • KiDO Music & More พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
 • KiDO Arts & Crafts ฝึกกล้ามเนื้อมือ ใช้จินตนาการอย่างอิสระกับศิลปะ
 • KiDO Hand Works พัฒนากล้ามเนื้อมือ  เอื้อให้มีจินตนาการ  และช่วยให้สมองทำงานร่วมกับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
 • KiDO Library Hours ชั่วโมงนิทานแสนสนุกจากหนังสือนิทานดีๆในมุมหนังสือของKiDO ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และความพร้อมทางการอ่าน
 • KiDO Weekly Alphabet Fun เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่าน กิจกรรม Alphabet Theme ทุกสัปดาห์
 • KiDO Active Learning Activities & Brain Gym ออกกำลังสมองเพื่อกระตุ้นการจัดระเบียบใยประสาท และการเชื่อมโยงของเซลสมอง
 • English Stories Time  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ รูปประโยค และคำคล้องจองจากนิทานที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษ

 
KiDO Daycare Standards

 • เจ้าหน้าที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรง
 • โปรแกรมการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัยและพัฒนาการของเด็ก  และยึดเด็กเป็นสำคัญ
 • มีมุมหนังสือ และมุมของเล่นเสริมพัฒนาการ
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านนิทานที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษ
 • ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในอากาศ โดยเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เสมอ
 • ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดคุณภาพสูง
 • สามารถรับส่งเด็กๆ ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • อาหาร สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 • สถานที่สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก
 • อุปกรณ์การเรียน ของเล่นทุกชิ้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันและหลังการใช้
 • ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด และใช้ระบบประตูนิรภัยคีย์การ์ดสำหรับการผ่านเข้าออก
 • ได้รับการยกย่องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นต่อเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


KiDO Daycare is:
A Playgroup
A Nursery
A Child Development Activity Center
Mission: 
To help young children to play & learn & grow in an amicable environment resulting in their all-round development.

KiDO Daycare Goals:

 • To provide the best care & education for your little ones
 • To provide an unmatched service to you (Mum & Dad)
 • To develop physical, socials, emotional, language, and cognitive skills
 • To introduce your child to the joy of Learning through Play
 • To channel the child’s energy through recreational activities
 • To instill good conduct, neat habits, social protocols, pleasing manners and etiquette in a child
 • To enlarge the mental horizon and broaden the outlook of the child

KiDO Classes:

 • KiDO Juniors (1-2 years)
 • KiDO Seniors (2-4 years)
 • KiDO On-Demand Care (1-4 ปี)

KiDO Staff to Children Ratio:

 • KiDO Freshmen 3 เดือน - 1 ปี = 1:3
 • KiDO Juniors 1-2 ปี  = 1:4
 • KiDO Seniors 2-4 ปี = 1:5

KiDO Daycare Services:
Monday- Friday
Daycare: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Full-Time, Half-Day and On-Demand

KiDO Daycare Curriculum

 • KiDO Gym & Play: Physical development is fostered in a positive, and non-competitive  environment
 • KiDO Music & More: Build solid foundation and develop new skills for lives with music & movements
 • KiDO Arts & Crafts: Let children express their little bundle of energy in a creative way
 • KiDO Hand Works: Promote coordination skills & lengthen attention span via various hand works activities
 • KiDO Library Hours : Encourage language development & reading readiness
 • KiDO Active Learning Activities & Brain Gym: Foster Early Brain Development
 • KiDO Weekly Alphabet Fun: Learn about the world around them via alphabet theme of the week.
 • English Stories Time : Learn English through fun-filled story times.

 KiDO Daycare Standards

 • The best Children to staff ratio
 • Qualified & Experienced Personnel
 • Nutritious Food Catering
 • Quality Air Cleaner & Water Filter
 • Full-Proof US-based preschool curriculum
 • Developmentally Appropriate & Child-Oriented Activities
 • Children Library & Play Center
 • Convenient Locations

 

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information