Saturday, April 17, 2021

สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก KiDO เป็นธุรกิจการศึกษาเด็กเล็กครบวงจร ที่ดำเนินการด้วยกิจกรรมเสริมทักษะแนวใหม่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้โลกรอบตัวผ่านการเล่นในกิจกรรมเตรียมความพร้อม ที่หลากหลายและเหมาะสม ตามพัฒนาการและความสนใจในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และด้านสติปัญญา

KiDO ขยายธุรกิจในสองรูปแบบคือ

 1. แฟรนไชส์สถานรับเลี้ยงเด็กคิโด้ (Nursery only)
 2. แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาเด็กเล็กคิโด้ (Nursery & Child Development Center)


KiDO เปิดรับดูแลและพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยอนุบาลในระหว่างวัน KiDO Daycare เป็น Nursery แบบเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ (Full Time) รับดูแลชั่วคราว เป็นรายวัน ครึ่งวัน หรือรายชั่วโมง
KiDO มีกิจกรรมเสริมทักษะในวันหยุดสุดสัปดาห์ 5 กิจกรรมคือ

 • KiDO Gym & Play : เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกาย
 • KiDO Music & More : พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
 • KiDO Arts & Crafts : ฝึกกล้ามเนื้อมือใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระกับศิลปะ
 • KiDO Arts & Cooking : พัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือทำเมนูสนุกๆ
 • KiDO Science & Numbers : ฝึกกระบวนการคิดผ่านการทดลองและเกมคณิตศาสตร์

โปรแกรมพิเศษที่สาขาสามารถเปิดเพื่อเสริมรายได้

 • KiDO Camp แคมป์แสนสนุกทุกๆปิดเทอมสำหรับเด็ก 3-6 ปี
 • KiDO Afterschool กิจกรรมหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก 2.5-6 ปี
 • KiDO Saturday Preschool กิจกรรมเตรียมความพร้อม (ครึ่งวันในวันหยุดสุดสัปดาห์) สำหรับเด็ก 1.5- 3 ปี

นอกจากนั้น ความหลากหลายในกิจกรรมเสริมทักษะของ KiDO ยังตอบรับความต้องการของผู้ปกครองในการมองหา
สถาบันเสริมทักษะให้ลูกได้ทุกกลุ่มและยังส่งผลต่อการตัดสินใจ ให้ลูกเรียนที่ KiDO อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุสมาชิก
(3 เดือน – 6 ปี) อีกด้วย
KiDO อยู่ในกระบวนการค้นหาแฟรนไชส์ซีที่พร้อมเป็นพันธมิตรในระยะยาว KiDO มีความประสงค์ที่จะร่วมงานกับผู้ประกอบการ
ที่รักการทำงานร่วมกับเด็กๆและมีความสุขกับการเห็นพัฒนาการของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ตารางรายละเอียดตารางที่มาของรายได้


KiDO Franchise Support

 • เนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบของคู่มือ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน
 • สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 • ช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคคลากร
 • ให้คำปรึกษาในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการในการขออนุมัติจัดตั้งและออกใบอนุญาต
 • สนับสนุนด้านการประเมินแบบและตกแต่งสาขา การติดต่อผู้รับเหมา และการจัดหาเฟอร์นิเจอร์
 • สนับสนุนด้านการสั่ง รวบรวม และจัดตั้งอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด และการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา (Local Marketing Advice)
 • การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (KiDO Corporate Image) ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ

 
บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด 
ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้ 
มีความพร้อมในการบริหารระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ทุกแฟรนไชส์ซีของเรา มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก KiDO ร่วมกัน บริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ขั้นแรก จนถึงวันที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน

คุณสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด นัดเข้าชมพื้นที่ตามประเภทของการลงทุนที่สนใจ พร้อมรับฟังข้อมูล Franchise โดยละเอียด เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Play And Learn Co., Ltd

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 02 677 7511

คุณชลิดา  วัฒนคุณ  โทร 086 345 7522
KiDO Franchise Opportunity
KiDO has an extraordinary programs and fully equipped facility to help children three months to six years of age develop socially, physically, cognitively and emotionally.
KiDO kids have so much fun as they gain strength, balance, coordination, fine and gross motor proficiency, agility, flexibility and social skills. The most important benefit KiDO offer, however, is the building of confidence and self-esteem.
Our state-of-the-art facilities have custom-designed Olympic Standard equipment, the configuration of which is changed each week to provide a new and exciting experience for the children. Our extensively trained staff, stage & age appropriate programs and excellent children to staff ratio have earned KiDO the reputation as the best early learning program of its kind.
A KiDO franchise enables you to combine your love of children with owning your own Care & Education Business. As a KiDO franchisee, you will be filling a market need by providing developmentally enriching programs for children, from three months to six years. 
KiDO Programs are designed to combine both recreational and educational experiences. KiDO is an early childhood education-franchise that gives you the opportunity to make a difference, while operating a business of your own.
 
KiDO offers a proven, productive business opportunity with possible locations all across the country. Comprehensive management & administration systems help you avoid the trial & error process, the mistakes that independent business owners must combat alone.

KiDO has built a franchise system in which every aspect of opening and operating a business is handled, from construction to decoration, and training to advertising.KiDO offers a proven, productive business opportunity with possible locations all across the country. Comprehensive management & administration systems help you avoid the trial & error process, the mistakes that independent business owners must combat alone.

KiDO has built a franchise system in which every aspect of opening and operating a business is handled, from construction to decoration, and training to advertising.
KiDO provides comprehensive training, advertising materials and on-going marketing support, and exceptional business consulting services. We are committed to ensure that you have easy access to our proven curriculum

KiDO Franchise Support
KiDO franchisee receive excellent franchise support. From Open House throughout your entire period of operation, you will benefit greatly from on-site visits, phone discussions, curriculum materials, picture instructions, and seminars.
KiDO will continually explore and develop new ideas, concepts, and campaigns that will help you promote, operate and enhance your business. In addition to a complete “hand-holding” process, the following services are provided to KiDO franchisees:

 • Comprehensive training period and materials
 • KiDO Programs innovations
 • Space plan/facility design & equipment set up
 • HR Management Support (Recruitment & Training)
 • Pre-opening advertising and promotions plan
 • On-site Open House Event support
 • Grand Opening assistance
 • Marketing, advertising, media and public relations
 • Operation support
 • On-site representative during first 10 days of operation
 • On-going on-site analysis and additional regular follow-up visits


Please contact KiDO Head Office for more details on investment information :
Mrs. Chalida Watanakun Tel: 02 677 7511
 Tel: 086 345 7522


Category: Uncategorised

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information